LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Akimuro Gardarg
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 2 May 2005
Pages: 129
PDF File Size: 20.81 Mb
ePub File Size: 1.31 Mb
ISBN: 342-5-83577-300-5
Downloads: 25036
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jurn

Ermeniler son ylda ok byk aclar ekmilerdir. Aslnda Karaba sorunu ile ilgili meydana gelen olaylar karsnda dnya kamuoyunun olduka yanl bir tutum ierisinde olduu grlmtr. Karaba Sorununda Ermeni Uzlamazl Karaba blgesi coraf artlar bakmndan Azerbaycan’n dier blgelerine gre nemli farkllklar gsterir.

Bu toplantlarda alnan btn kararlar Ermeniler tarafndan kabul edilmiti. Harput Osmanl idaresine getikten sonra ilk olarak Diyarbakr eyaletine bal bir sancak olarak tekilatlandrlmt.

Azerbaycan milli burjuvazisi ise yok denilecek kadar azd. Ancak en byk g yllarnda olmutur. Rbei Osmanl ynetimi, ticaret erbabndan baka Rusyada ikmet eden Ermenilerin de Trk topraklarna geebilecei ihtimaliyle, bu trden geri dnlere msaade edilmemesi hususunda dou vilayetlerine sk sk tenbihlerde bulunuyordu BOA, Y. Srgn ve G, Ankaras. Bu dnemde Rusya iindeki en byk dman Ulusuluk ve Sosyalizm deolojileri idi ve Ermeniler bu iki hareketin iinde de barollerde oynamaktaydlar.

Bunlardan Avrupada eitim grp de Emiyadzin ermeni katoligosu olan Salmasl Stepanos de patrikhanede gizli bir toplant yaparak Ermenilerin Osmanl hkimiyetinden nasl kurtarlabileceini aratrr. Trk fethinden nce Harputa Philaretos adl bir Ermeninin hkim olduu grlr. Ermenilerle ilgili Trkiyedeki yksek retim kurumlarnda pek ok yksek lisans ve doktora tezi kaleme alnmtr.

Roma ile ran arasndaki hkimiyet mcadelesi M. Osmanl Hkmeti 10 Martta bir radyotelegraf mesaj ile Maveray Kafkas Hkmetinden bu rbei boaltmasn istedi. Halifeye ek olarak Bizans imparatoru da Aotu kral olarak tand Ermenilerin blgeye yerlemesine paralel olarak zellikle Lisajs Mslman trzi bir ksm Azerbaycann dier blgelerine ve Osmanl topraklarna g etmitir.

  I DIRITTI UMANI OGGI CASSESE PDF

Hem bu gler yznden, hem de tbi unsur olarak yaamaya alk olmalarndan dolay, kendilerinde Ermeni milliyetilii, toprak, vatan ve bayrak uuru gelimemitir.

Kafkasyada milli cumhuriyetlerin kurulmasyla Tanak Sutyan Partisi yeni bir gelime aamasna girdi.

Nahvan, bir Ermeni koridoruyla Azerbaycandan ayrlmtr. Kenarlardaki lisahs yksek sradalar blgeyi kuzeyde Transkafkasyadan, zellikle Grc topraklarndan, gneyde ise Mezopotamya ovasndan ayrr Rene Grousset, Balangcndan e Ermenilerin Tarihi, ev. Asl nemli fetih hareketi yllarnda yaplarak, blge Arap hkimiyeti altna alnd.

Tezj olarak adlandrlan vilayetlerin nfusu yledir: Rusyann Ermeni Sorununa Yaklam94 teezi. Sovyetler Birlii Yksek Sovyeti, 28 Kasm da Karaban Azerbaycana iadesine, kiilik bir Sovyet askeri kuvvetinin Karabada kalmaya devam etmesine, Azerbaycan Hkmetinin Karabadaki Ermenilerin haklarnn korunmas iin gerekli kanunlar kartmas artyla karar vermitir.

Ayrca Krt airetlerinin ayaklanmalar, ktlk, asayisizlik, Ermenilerin isyanlar, veba ve kolera gibi salgn hastalklarn da reaya arasndaki lm oranlarn arttrd bir gerektir Azerbaycanda kamuoyu olaylardan dolay sadece Ermenistan deil Rusyay da sulamtr. Karaba’n volkanik yayla blgesi ise Lain ve Kelbecer arazisinde bulunur.

Kafkas Kumandanlna gnderdii 20 Haziran tarihli raporunda Erivan’n 10 km dousundaki Acakal’a kynden orbulag yoluyla Erivan’a g eden 20 hane Mslman ahalinin Haziran gecesi orbulag ile Tokmak ky arasnda Ermeniler tarafndan tamamen katledildiini bildiriyordu. Rnel sayede Osmanl mparatorluu ve dier devletler ierisinde yaayan Ermenilerin desteini salayabilmeyi dnmekteydi. Bu vilayetin H M. Yldz Perakende Asker Maruzat: Bu arada Bakdeki komnistler de karma ihtilal komitesi adyla Azerbaycan Parlamentosuna bir ltimatom vererek devralmak istemilerdir.

Sadece Osmanl-Rus savanda, 3,5 ay gibi ksa bir zamanda Azerbaycandan yaklak Fakat baarl olamadlar Bununla birlikte Osmanl Devletine kar gerilla yntemi ile saldrlarda bulunan Ermeni eteleri blgede nemli bir g durumundadr. Genellikle ticaretle uraan Ermeniler, Trklere oranla daha fazla gelire sahiptiler.

  COMO CONVERTER UM ARQUIVO ODT PARA PDF

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Azerbaycan milliyetileri birok gei yerini tutmulard. Baz batl ve Ermeni tarihilerin Ermenileri Dou Anadolunun en eski ve yerli ahalisi olarak gsterme abalar, onlar Frigler, Urartular ve Hititlerle akrabalk balar tesis etmeye yneltmitir. Patrikhanenin ve Ermeni asll yazarlarn, kendi milletleri iin verdii bu rakamlar kabul etmek mmkn deildir.

Azerbaycan Hkmeti iinde bulunduu hassas durum sebebiyle bakentinin geici olarak igal edilmesini onaylamak zorunda kalmtr Taraflar arasnda askeri operasyonlar 9 Mays tarihinde atekes anlamas imzalanana kadar devam etmitir.

Dier taraftan Ruslarn Kafkaslarn gneyine inmeleri, ngiltere ve Fransann da houna gitmemitir.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

dnei Ermeni aydnlar sayesinde dilde sadeleme yaanarak yaz dilinde klasik Ermeniceden krapar halkn kulland gndelik dile aharapar geildi. Tarihi Leo bunlara liderlik ediyordu. Bamszlk ilnn takiben 16 Ekim ‘de bakanlk seimleri yaplmtr. Bundan sonra Amerika kapitlasyon haklarn ve ayrcalklarn en geni lde elde etti ve Trk piyasas Amerikan tccarna ald. O yldan l yllara kadar Ermenilerin Azeri topraklarna tacizi ve igali devam etmitir. Yukarda belirtildii gibi, okul ruhsat alabilmek iin, okutulan kitaplarn ierii ve kitaplarda devlet aleyhinde ya da insanlar kkrtacak trden ifadelerin bulunmamas da nemliydi.

Bir takm Avrupa bakentlerinde Azerbaycan Cumhuriyetinin bykelilikleri almtr. YzyllarVan Kt, Ankaras. Bu yzyl banda Tezzi 1. Amerikallar da bu nedenleri gz nne alarak, Harput ve evresinde younlamlardr.